top of page

Gear photos

Yamaha Hipgig

Yamaha Hipgig

Yamaha 9000 in my home studio

Yamaha 9000 in my home studio

Yamaha 9000 We Will Rock You 2007

Yamaha 9000 We Will Rock You 2007

Smaller Yamaha 9000

Smaller Yamaha 9000

Yamaha 9000 Berlin, Germany 2006

Yamaha 9000 Berlin, Germany 2006

Yamaha RTC

Yamaha RTC

Yamaha RTC

Yamaha RTC

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, Midnight Glass

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

Stomperine.

Stomperine.

Favourite crash.

Favourite crash.

Metals.

Metals.

BC2.

BC2.

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW WMP Zanna Don't

DW WMP Zanna Don't

DW WMP at The Addams family.

DW WMP at The Addams family.

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, WMP

DW maple collectors, ebony satin oil

DW maple collectors, ebony satin oil

DW maple collectors, ebony satin oil

DW maple collectors, ebony satin oil

DW maple collectors, ebony satin oil

DW maple collectors, ebony satin oil

DW maple collectors, ebony satin oil

DW maple collectors, ebony satin oil

DW maple collectors, ebony satin oil

DW maple collectors, ebony satin oil

Just what the Dr ordered

Just what the Dr ordered

bottom of page